Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-mail z 18 lutego 2020r. dotyczący wniosków o udzielenie informacji publicznej, które wpłynęły do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2011-2020.

Z poważaniem,

Weronika Mikołajczuk

Starszy Specjalista
Wydział Organizacji
Biuro Dyrektora Generalnego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Telefon: 22 623 26 36; fax. 22 623 12 56

Senior Specialist
Organisation Unit
Office of the General Director
Ministry of Agriculture and Rural Development
00-930 Warsaw, Wspólna Street No. 30, Poland
phone: + 48 22 623 26 36; fax. + 48 22 623 12 56

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

www.minrol.gov.pl<http://www.minrol.gov.pl/>

[cid:image004.jpg@01D5F07A.97DC6F20] [cid:image001.png@01D2046D.5CA9E470]

Załączniki

  • image003.png
  • image004.jpg
  • Minister_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi__z_up._Dyrektorzy.pdf