W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych podaję
następujące informację:

1. Radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy.

2. Raport przygotowywali poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora.

3. Społeczność lokalna była informowana poprzez stronę internetową i
Biuletyn Informacji Publicznej.

4. Radni nie zabrali głosu podczas debaty na temat raport o stanie
gminy.

5. Mieszkańcy nie zgłosili się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu gminy.

6. Mieszkańcy nie wypowiadali się w debacie na temat raportu o stanie
gminy.

Pozdrawiam

Beata Nowicka

Urząd Gminy w Radzanowie

Plac Piłsudskiego 26

06-540 Radzanów, pow. mławski

Pobierz list