Szanowni Państwo,
nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przekazujemy pismo nr BM.WKN.013.37.2020 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (podpis w pliku xades) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262, z późn. zm.) z uprzejmą prośbą o potwierdzenie jego otrzymania.
Z poważaniem
Biuro Ministra
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Załączniki

  • image001.jpg
  • BM.WKN.013.37.2020._doc.doc
  • 14.08.2019_KI_-_informacja_publiczna_art._13_ust._1_i_2.docx