Witam!

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące raportu o stanie Gminy informujemy, iż :

1) Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
raportu o stanie Gminy, przesyłamy link z treścią Uchwały :
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/uchwaly/uchwala_47.
pdf

2) Raport opracowywano w inny sposób : nad raportem pracował jeden
pracownik Urzędu Miejskiego w Mosinie i zwracała się z prośbą o
przygotowanie niektórych zagadnień do pracowników merytorycznych
poszczególnych Referatów,

3) Społeczność lokalną informowano na stronie internetowej Gminy Mosina,

4) W debacie nad raportem o stanie Gminy Mosina wzięło udział 13 radnych
Rady Miejskiej w Mosinie,

5) Do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Mosina zgłosił
się jeden mieszkaniec Gminy Mosina,

6) W debacie nad raportem o stanie Gminy Mosina wypowiedział się jeden
mieszkaniec.

Z poważaniem

Justyna Kaczmarczyk

Audytor wewnętrzny

tel. +48 618-109-504

<mailto:audytor@mosina.pl> audytor@mosina.pl

--------------------------------------------------

Urząd Miejski w Mosinie

pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

tel. +48 618-109-500

fax +48 618-109-558

<http://www.mosina.pl/> www.mosina.pl

<mailto:um@mosina.pl> um@mosina.pl

--------------------------------------------------

Pobierz list