Szanowni Państwo
Przekazuję w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
--
Z poważaniem

Agnieszka Bielska
Główny specjalista
Departament Zarządzania Środowiskiem
Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. (+48 22) 36 92 214, fax: (+48 22) 36 92 473

Załączniki

Pobierz list