Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

z poważaniem,

Małgorzata Czachor
Biuro Ministra
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4, Warszawa
tel: (22) 273-81-29

Od: {{ email }}
Do: {{ email }}
Data: 2020-02-18 16:49
Temat: Wniosek o informację publiczną

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust.
1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, wnosi o udostępnienie informacji publiczne w zakresie:
1) liczby wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które
wpłynęły do Ministerstwa od 2011 do 2020 r. z podziałem na lata (jeśli
Ministerstwo powstało po 2011 r., to wnioskujemy o informacje od dnia
utworzenia Ministerstwa),
2) jeśli jest prowadzona, to ewidencji/spisu/rejestru wniosków o
udostępnienie informacji publicznej we wskazanym powyżej okresie.
Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie
elektronicznej, na adres e-mail:
{{ email }}
--
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: {{ email }}
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • BM-III.015.42.2020.MC_Watchdog.pdf