W załączeniu przesyłamy skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej

Urząd Miejski w Michałowie

16-050 Michałowo

ul. Białostocka 11

tel. 85 7131774, fax. 85 7131777

<http://www.michalowo.eu/> http://www.michalowo.eu

Załączniki

Pobierz list