Witam

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej
przedstawiam odpowiedzi:

*1.* Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Rada Miasta nie podejmowała uchwały

*2.* Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź).

a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

*3. *Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):

b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej

*4.* Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy?

12 radnych

*5.* Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

8 mieszkańców

* 6.*Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
stanie gminy?

5 mieszkańców

Z poważaniem
Edyta Rolka
Urząd Miasta Myszkowa
ul. Kosciuszki 26
42-300 Myszków

Pobierz list