Dzień dobry,

Odpowiedzi na Państwa pytania w załączniku.

--
Z poważaniem,
Paulina Mierzwa
inspektor ds. promocji gminy

Urząd Gminy w Pysznicy
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
tel.533 223 984, fax 15-841-00-17

Klauzula informacyjna RODO

Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego
jest adresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail
przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione
odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą
elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej.

Załączniki

Pobierz list