W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd miejski
w Babimoście informuje:

Ad. 1

Tak

Ad. 2

a)

Ad. 3

b),

Ad. 4

4

Ad. 5

0

Ad. 6

0

Sylwia Panaś
Sekretarz Gminy
Urząd Miejski w Babimoście
ul. Rynek 3
66-110 Babimost
tel.: +48 68 351 38 62
e-mail: <mailto:sekretarz@babimost.pl> sekretarz@babimost.pl
<http://www.babimost.pl/> www.babimost.pl

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO znajduje się pod
adresem <http://www.babimost.pl/klauzula-informacyjna>
www.babimost.pl/klauzula-informacyjna
logobeztla

Załączniki

Pobierz list