Irządze 28.02.2020 r.

NR ORG.0004.03.2020

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

ul. Ursynowska
22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2020 r., data wpływu do UG Irządze
11.02.2020 przekazuję poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

1. NIE

2. a)

3. b)

4. 0

5. 0

6. 0


WÓJT GMINY IRZĄDZE


Jan Molenda

Pobierz list