Burmistrz Gościna w odpowiedzi na wniosek informuje, że:

ad.1: tak

ad.2:  a)

ad.3:  b) i c)

ad.4:  trzech

ad.5: 0

ad.6: 0

Z upoważnienie burmistrza

Teresa Bleczyc - sekretarz gminy

Pobierz list