---------- Forwarded message ---------
Od: <biuro@umsiechnice.pl>
Date: pon., 10 lut 2020 o 13:39
Subject: FW: ODPOWIEDŹ
To: <biuro@siecobywatelska.pl>

*From:* biuro@umsiechnice.pl <biuro@umsiechnice.pl>
*Sent:* Monday, February 10, 2020 12:20 PM
*To:* 'sprawa-17748@fedrowanie.siecobywatelska.pl' <
sprawa-17748@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
*Subject:* FW: ODPOWIEDŹ

*From:* biuro@umsiechnice.pl <biuro@umsiechnice.pl>
*Sent:* Monday, February 10, 2020 10:46 AM
*To:* 'sprawa-17748@fedrowanie.siecobywatelska.pl' <
sprawa-17748@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
*Subject:* ODPOWIEDŹ

*From:* sprawa-17748@fedrowanie.siecobywatelska.pl <
sprawa-17748@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
*Sent:* Monday, February 3, 2020 7:52 AM
*To:* biuro@umsiechnice.pl
*Subject:* Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym?

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-17748@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Załączniki

Pobierz list