To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
marca 2020 do "organizacja data.pl" <organizacja@data.pl> z tematem "Wniosek o
informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list