To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@janbozy.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2020-03-27 07:06

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Pobierz list