To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 27
marzec 2020 do "sekretariat@spzozsokolka.nazwa.pl"
<sekretariat@szpitalsokolka.pl> z tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.