W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017roku, informuję że z zebranych danych do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich wpłynęła następująca liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej:
1) 2014 - 18 wniosków,
2) 2015 - 13 wniosków,
3) 2016 - 30 wniosków
W załączeniu przesyłam skan rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej z 2016r. Ponadto informuję, że w 2014 i2015r wnioski były rejestrowane na poszczególnych stanowiskach pracy (bez wyodrębniania samych wniosków o udostępnienie informacji publicznej).

Z poważaniem
Katarzyna Engelbardt

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
Tel/fax: (87) 615 71 78, 615 71 79.
e-mail: ugbaniemaz@go2.pl

-----Wiadomość oryginalna-----
Od: sprawa-1617@fedrowanie.siecobywatelska.pl
[mailto:sprawa-1617@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
Wysłano: 21 lutego 2017 21:09
Do: ugbaniemaz@go2.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków
o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał
urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem,
pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie
ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej,
wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub
arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w
formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących
ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o
udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:
sprawa-1617@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Załączniki

Pobierz list