Dzień Dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 lutego 2020 r. przesyłam w
załączeniu pismo znak: ORG.1431.19.2020 z dnia 19 lutego 2020 r.

Proszę o potwierdzenie odebrania niniejszej wiadomości.

--

Agata Kiszkan

Inspektor

Biuro Rady Miejskiej
Urząd Miejski w Chrzanowie
Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów
(32) 7585-155

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chrzanów
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chrzanowa,
adres Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. (32) 7585-115.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych
zadań spoczywających na Gminie lub Burmistrzu na podstawie
Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO” z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4. Pozyskane dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą przez okres
określony przepisami prawa.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
8. Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera
informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata
i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione.
Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez
pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie
zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość, usunąć wiadomość w całości,
nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w
jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

Załączniki

  • 2.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • pismo_znak_ORG.1431.19.2020_z_dnia_19_lutego_2020_r.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list