Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam Państwu skan odpowiedzi na informację publiczną z dnia 10.02.2020r.

Pozdrawiam serdecznie,
Patrycja Potracka
Specjalista
Referat Organizacyjny
Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
tel.: (58) 685 83 27
fax.: (58) 685 83 30
[cid:image001.png@01D5E7C8.B1BBD490]<http://www.zukowo.pl/>
KLAUZULA INFORMACYJNA (INFORMATION CLAUSE)
Administratorem danych osobowych jest Gmina Żukowo z siedzibą w Żukowie, więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html
The Data Controller is Gmina Zukowo, with its registered office in Zukowo. You can find more information here: https://bip.zukowo.pl/Article/id,2254.html
KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

Załączniki

Pobierz list