Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55

                             W odpowiedzi  na  Wasz  wniosek  o 
udzielenie  informacji publicznej  Urząd  Gminy  w Mędrzechowie,
informuje  ,  co  następuje  :

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminny  - *TAK*
*
*
2)  Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
*Odp.   a)  pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i
składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np.
sekretarza) **
*

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
*Odp. b) informowano na stronie internetowej gminy .*

4) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
gminy  - *dane  te  są  dostęne  na   naszej  stronie internetowej  
www.medrzechow.net  w  relacjach  z  obrad sesji  , **
*
*była  to  VII   sesja  Rady Gminy *

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

*Odp.  0*

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

*Odp.  0*

informację   przygotował  i  zatwierdził  :  B.Pobiegło   - Sekretarz 
Gminy
**

**

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Data: Tue, 11 Feb 2020 10:07:55 +0100
Nadawca: medrzechow@zgwrp.org.pl <medrzechow@zgwrp.org.pl>
Adresat: Maria Nowosielska <maria.nowosielska@medrzechow.net>, Barbara
Pobiegło <barbara.pobieglo@medrzechow.net>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
Data: Sun, 09 Feb 2020 20:53:56 -0000
Nadawca: sprawa-18364@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-18364@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: medrzechow@zgwrp.org.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
jego przygotowaniem
c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
gminie osobą/osobami
e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
wszystkie możliwe odpowiedzi):
a) nie informowano o tym mieszkańców
b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej
c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd
d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta/burmistrza/prezydenta
f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd
g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
podczas spotkań z mieszkańcami
h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
Prosimy o opisanie w jaki.

4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
raportu o stanie gminy?

6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
gminy?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-18364@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872

Pobierz list