SG.1431.5.2020Słomniki, 20 luty 2020 roku

**

**

**

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

**

**

**

**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
e-mailem w dniu 9 lutego 2020 roku Burmistrz Gminy Słomniki informuje:

Ad 1. Nie, radni nie przyjmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dot. raportu o stanie gminy;

Ad 2. Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy w referatach i
składali informację do sekretarza gminy;

Ad 3. Informacje dla społeczności lokalnej zamieszczono na stronie
internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej;

Ad 4. W trakcie debaty na temat raportu zabrało głos 3 radnych;

Ad 5. Nie zgłosił się żaden mieszkaniec do zabrania głosu w debacie na
temat raportu;

Ad 6. Nie wypowiedział się żaden mieszkaniec w debacie na temat raportu.

Z up. Burmistrza

--
/Z poważaniem/
*/Tomasz Ciałowicz/*
sekretarz gminy
<http://www.slomniki.pl> Urząd Miejski w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
tel. (12) 388-11-02
fax. (12) 388-21-02

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych -
https://bip.malopolska.pl/umslomniki,m,305530,dane-osobowe.html
------------------------------------------------------------------------
Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
------------------------------------------------------------------------
Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również
objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku
adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub
wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.

Załączniki

Pobierz list