Urząd Miejski w Wielichowie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem

Kamila Balcerek

Inspektor ds. kancelaryjnych

Urząd Miejski w Wielichowie

tel. 61 44 33 001

e - mail: urzad@wielichowo.pl

Załączniki

  • SKMBT_42320022009100.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list