Twoja wiadomość

Do: info@mazowieckie.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: wtorek, 31 marca 2020 13:40:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: wtorek, 31 marca 2020 13:40:43 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej załączniki podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała/otrzymał Pani/Pan niniejszą wiadomość wskutek pomyłki, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Pobierz list