To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@lodz.uw.gov.pl> o 2020-03-31 13:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-03-31 13:47

Pobierz list