W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
lutego 2017 r. w załączeniu przysyłam odpowiedź c.d.

Z poważaniem,

Agnieszka Babicz

Urząd Gminy w Sidrze

ul. Rynek 5

16-124 Sidra

Tel. (85) 722 09 80

Fax. (85) 722 09 84

Załączniki

Pobierz list