RSOiA.1431.1.2017
Olszanica, 06.03.2017

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21.02.2017 r. w sprawie liczby wniosków pisemnych o informację publiczną
na lata 2014-2016, Urząd Gminy w Olszanicy informuję, że w roku 2014
wpłynęło 34 wniosków, w tym pocztą tradycyjna 8 i 26 mailowych. W roku
2015 zarejestrowano 56 wniosków, w tym 6 wpłynęło pocztą tradycyjną i 50
mailowo. W 2016 roku natomiast zanotowano 47,
w tym 6 wpłynęło pocztą tradycyjną i 41 mailowo.
W załączeniu przekazuję skany rejestrów wniosków za lata 2014-2016.

Z poważaniem,
Robert Petka
Z-ca Wójta Gminy w Olszanicy

Załączniki

Pobierz list