W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 21 lutego 2017r.

Ewelina Mierzejewska

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

Tel: 29 761 31 07 wew. 109

Załączniki

Pobierz list