To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 31
marzec 2020 do "{{ email }}"
<{{ email }}> z tematem "Wniosek o informację
publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.