To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<CENTRUM@WCM.OPOLE.PL> o 31.03.2020 22:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 01.04.2020 08:04

Pobierz list