W dniu 2020-04-01 o 10:45, Sabina Figiel pisze:
Poniżej zamieszczamy odpowiedź na zadane pytania w ramach zapytania o
informacje publiczną, chociaż uważamy że pytanie nie są takową informacją.

Jesteśmy szpitalem okulistycznym tylko i wyłacznie

1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce
w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
wirusem SARS-CoV-2   - *0*

2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych
na dzień otrzymania wniosku?  -*0*

3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do
dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu
na SARS-CoV-2?   -*  0*

4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
/szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury
na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
przyjęć/oddziale ratunkowym.

*Nie przyjmujemy takich pacjentów, są przekazywani do szpitali
jednoimiennych zgodnie z procedurą NFZ*

5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa
się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego
działania.

*Nie przyjmujemy takich pacjentów, są przekazywani do szpitali
jednoimiennych zgodnie z procedurą NFZ*

6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,  - *procedury ogólnie dostępne
SANEPID, NFZ i poszczególnych Konsultantów*

7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,-
t*aka informacja nie jest możliwa do udzielenia, jest to ciągle płynna
ilość  (maseczki chirurgiczne ok 1000, maseczki z filtrem FTTP2 200 szt,
kombinezony 10 szt, odzież barierowa, przyłbice 80 szt)*

8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
wirusa SARS-CoV-2? *Nie*
a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
oczekiwania na wynik? *nie dotyczy*
b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
do dnia otrzymania wniosku? *nie dotyczy*

9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu, *pacjent
nie oczekuje u nas na wynik testu*

10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi
szpitala. *nie wprowadzono*

--
Wojewódzki Szpital Okulistyczny
w Krakowie

Ewa Jankowska
Zastępca Dyrektora d/s
Administracyjno Ekonomicznych

tel. (12) 6208204 kom 503575687
e-mail: {{ email }}
http://www.wso.krakow.pl