--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Pożycz bez wychodzenia z domu > Do 200 000 zł taniej nawet o 50%
>>>
Data: Mon, 06 Apr 2020 10:07:03 +0200
Nadawca: Bancovo / Salelifter <okazja@mailing.salelifter.com>
Odpowiedź-Do: replyto@salelifter.eu
Adresat: wojewoda@uw.olsztyn.pl

BANCOVO

POŻYCZ NA BANCOVO • TANIEJ NAWET O 50%! • SPRAWDZAM!
<https://s.ecampaign.pl/k/106670/b4ol/21b2f6eb539b6>


kliknij:Pobierz obrazki, aby zobaczyć ofertę dla Ciebie!
<https://s.ecampaign.pl/k/106670/b4oy/21b2f6eb539b6>

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dostępnych u pośrednika
kredytów konsumenckich w Ofercie dla Nowych Klientów wynosi 9,59%,
całkowita kwota kredytu: 25 455,06 zł, całkowita kwota do zapłaty przez
Konsumenta: 36 027,48 zł, oprocentowanie 1,64%, całkowity koszt kredytu:
10 572,43 zł (w tym: prowizja 2 361,43 zł, odsetki 8 211,00 zł), 56
miesięcznych rat równych w wysokości 433,79 zł. Kalkulacja została
dokonana na dzień 31.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.
NewCommerce Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul.
Łopuszańskiej 38D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570731, NIP 522-30-35-475, REGON
362235866, kapitał zakładowy: 2 895 000,00 zł, wpłacony w całości, jest
pośrednikiem kredytowym banków: Alior Bank S.A., Alior Bank S.A. Oddział
T-Mobile Usługi Bankowe, Santander Bank Polska S.A., TF Bank AB Sp. z
o.o. oraz firm pożyczkowych: Aiqlabs Sp. z o.o., Cross Loan S.A., IPF
Polska Sp. z o.o., Smartney Sp. z o.o., SMS Kredyt Sp. z o.o., TAKTO
Finanse Sp. z o.o., Wonga.pl Sp. z o.o. oraz jest umocowany do
dokonywania w ich imieniu czynności faktycznych związanych z zawieraniem
umów o kredyt lub pożyczkę (przyjmowanie wniosków, przedstawienie ofert,
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, identyfikacja i weryfikacja
tożsamości, odbieranie zgód i oświadczeń) oraz, w niektórych
przypadkach, do dokonywania czynności prawnych zawierania umów o kredyt
lub pożyczkę. „Oferta dla Nowych Klientów" dotyczy Klientów, którzy
złożyli pierwszy wniosek o kredyt konsumencki na bancovo.pl po
20.02.2019 r. Analiza własna pośrednika obejmująca okres 10.2018 r. –
01.2019 r. wykazała, że koszt całkowity poszczególnych kredytów
prezentowanych konsumentowi w odpowiedzi na jeden wniosek może się
różnić nawet o 50%.
NewCommerce Services sp. z o o, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Advertisement
------------------------------------------------------------------------

Administratorem bazy, w której znajduje się Twój adres e-mail
wojewoda@uw.olsztyn.pl jest Buy Together Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu (61-144), przy ul. Na Miasteczku 12 lok. 8, KRS:0000243809,
NIP: 7781432056
Jeżeli nie chcesz otrzymywać wiadomości z ofertami przesyłanymi przez
Salelifter Sp. z o.o. do bazy Buy Together Polska kliknij tutaj
<http://s.ecampaign.pl/rfs.php?u=106670&key=21b2f6eb539b6&mkey=4e3aaa13&ml=5667>.

!DSPAM:10601,5e8ae32a71457498843723!

/Jeśli nie jesteś zamierzonym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś
ją w wyniku błędu proszę o niezwłocznie powiadomienie o tym nadawcy
i jej usunięcie./

/Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
dostępne są na stronie internetowej
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/ochrona-danych-osobowych
i w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
w Punkcie Obsługi Klienta./

Pobierz list