Pytania 1-3 - odpowiedź - 0

Pyt. 4 -Izba przyjęć

Pyt 5 - Budynek placówki

Pyt.6 - Zgodnie z procedurami zawartymi w aktach prawnych i wytycznych
Ministerstwa Zdrowia, NFZ i Głównego Inspektora Sanitarnego

Pyt. 7 - Środki ochrony osobistej ,  na chwile obecną w wystarczających
ilościach i asortymencie.

Pyt. 8 - odpowiedź - NIE

Pyt. 9 -z godnie z algorytmem Ministerstwa Zdrowia,

Pyt. 10 - odpowiedź - Nie

Dyrektor ds. administracyjnych

Namysłowskiego Centrum Zdrowia

Wojciech Próchnicki

W dniu 31.03.2020 o 23:08, sprawa-20782@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat
Barbara Przybyła

Namysłowskie Centrum Zdrowia
Spółka Akcyjna
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4
tel. 77/4040248 fax 77/4040250
NIP: 7521428193 REGON: 160216463

Pobierz list