W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

Jarosław Ziętkiewicz

Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli

Wydział Polityki Społecznej

Pomorski Urząd Wojewódzki

tel. 58 3077 679

Załączniki

Pobierz list