Szanowni Państwo
W związku z Państwa wnioskiem zawartym w wiadomości e-mail z dnia 27
marca 2020r. O udzielenie informacji publicznej, informuję, że z uwagi
na przepis art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, jak również z uwagi na wagę obecnie wykonywanych
zadań, w jego sprawie nie będą podejmowane żadne czynności - bez
naruszenia obowiązujących w tym zakresie terminów, a tym samym bez stanu
bezczynności ze strony Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
Przystąpienie do weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku nastąpi
po uchyleniu stanu epidemii.
Zgodnie z przepisem art. 15zzs ust. 1 pkt 6) lub 10) ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów
procesowych i sądowych m.in.. w postępowaniach administracyjnych lub w
innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna
się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.
Z poważaniem
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.25251 z 25.03.2020
Informacje: www.gdata.pl

Pobierz list