Szanowni Państwo

W związku z nadesłanym wnioskiem uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii.

Zgodnie z treścią Państwa wniosku jako jego podstawę wskazują Państwo art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Pragnę zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisem ust. 4 powołanego art. 61 Konstytucji RP tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy.

Takim aktem jest m.in. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wobec powyższego zwracamy się o informację czy podstawą Państwa wniosku jest wspomniana ustawa czy też swój wniosek wywodzą Państwo wprost z wskazanego przepisu Konstytucji RP.

Ustalenie tej kwestii jest konieczne z uwagi na tryb rozpatrywania wniosku. Odpowiedź na wniosek złożony w trybie przewidzianym ustawą jest bowiem poddana szeregu rygorem z niej wynikającym.

Po wyjaśnieniu ww. kwestii zostanie udzielona odpowiedź na złożone zapytanie.

Z poważaniem
radca prawny Tomasz Czmochowski
Kancelaria Prawna
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pobierz list