Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na pytanie 7 naszego wniosku. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na resztę pytań. Jeśli dane pytanie nie dotyczy Państwa szpitala proszę w odpowiedzi napisać nie dotyczy.

Z poważaniem
Katarzyna Witek
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list