W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną.


Aleksandra Chrobok
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Tel. 32 20 77 111

Załączniki

Pobierz list