Polecenie nr 39 dot. uruchomienia miejsca kwarantanny Hotel Adria zostało
wysłane.

Aleksandra Chrobok
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Tel. 32 20 77 111

Pobierz list