Witam,

zwracamy się z prośbą o ponowne przesłanie Państwa odpowiedzi na nasz wniosek gdyż nie możemy otworzyć załącznika przesłanego w mailu z dnia 03.04.2020 r.

Z poważaniem
Katarzyna Witek
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list