Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Dotyczy: Wniosek z dn. 31 marca 2020 r. o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-COV-2

Pytanie nr 1
U jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2?
Odpowiedź
0 (zero)

Pytanie nr 2
Ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
Odpowiedź
0 (zero)

Pytanie nr 3
Jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?
Odpowiedź
0 (zero)

Pytanie nr 4
Czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2?
a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.
Odpowiedź
W placówce funkcjonują izby przyjęć następujących oddziałów, w których mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2: Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Kliniczny Radioterapii. Procedury udostępniono w załączniku procedury.zip.

Pytanie nr 5
Czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania?

Odpowiedź
Pacjenci z podejrzeniem SARS-CoV-2 przyjmowani są w oddzielnych miejscach – izolatkach, stanowiących kompleks pomieszczeń z węzłem sanitarnym dostępnych z zewnątrz budynku.

Pytanie nr 6
Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2.
Odpowiedź
Procedury udostępniono w załączniku procedury.zip.

Pytanie nr 7
Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku.
Odpowiedź
Wykaz środków ochrony osobistej (stan na 7 kwietnia 2020 r.):
1. Kombinezony z kapturem 764 szt.
2. Fartuchy barierowe 1 013 szt.
3. Fartuchy flizelinowe 1 155 szt.
4. Fartuchy foliowe 3 110 szt.
5. Przyłbice 192 szt.
6. Gogle 62 szt.
7. Maski z filtrem FFP2/FFP3 2 133 szt.
8. Maski chirurgiczne 22 761 szt.
6. Rękawice diagnostyczne (op. 100 szt.) 2 343 op.

Pytanie nr 8
Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?
Odpowiedź
Do dnia 7 kwietnia 2020 r. przeprowadzono 1 test SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR, który dał wynik ujemny. Wynik był dostępny w ciągu 12 godzin.

Pytanie nr 9
Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu.
Odpowiedź
Zgodnie z „Algorytmem postępowania w przypadku zgłoszenia się pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2”, izolacja przeprowadzona na wejściu po negatywnej weryfikacji pod kątem pomiaru temperatury oraz przeprowadzonego wywiadu epidemiologicznego odbywa się w pomieszczeniach wyznaczonych na izolatki, dostępnych z zewnątrz budynku. Następuje pobranie wymazu i oczekiwanie pacjenta na wynik pod opieką personelu medycznego w izolatce z zachowaniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI).
W przypadku podejrzenia zakażenia pacjenta już hospitalizowanego obowiązuje instrukcja „Podejrzenie zakażenia wirusem SARS CoV-2 u pacjenta hospitalizowanego w oddziale”, która uwzględnia zasady postępowania z pacjentem , warunki izolacji, zastosowanie ŚOI oraz sposób sprawowania przez personel opieki nad pacjentem – do czasu uzyskania wyniku testu.

Pytanie nr 10
Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.
Odpowiedź
Wobec personelu zatrudnionego w szpitalu nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w szpitalu.

-------------------------------
Z poważaniem

Adrian Sikorski

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii | Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
Tel +48 (91) 425 14 04 | Fax +48 (91) 425 14 06
ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin
http://onkologia.szczecin.pl<http://onkologia.szczecin.pl/>

Załączniki