Kłobuck, 3 kwietnia 2020 r.

DL 072 – 4/ 69/ 2020

Sieć Obywatelska Watchdog

ul. Ursynowska 22/ 2

02 - 605 Warszawa

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej zgłoszonej w e-mailu z dnia 31.03.2020r., w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawiam informacje w kolejności zgodnej z numeracją poszczególnych wniosków zawartych w Państwa e-mailu.

1. W okresie od 4 marca 2020 r. do chwili obecnej u żadnej z osób hospitalizowanych w Szpitalach ZOZ Kłobucku nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

2. Na dzień otrzymania wniosku w Szpitalach ZOZ w Kłobucku nie jest hospitalizowany żaden pacjent zakażony wirusem SARS-CoV-2.

3. W Szpitalach ZOZ w Kłobucku, w okresie od 4 marca 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, nie zmarła żadna osoba, która miała dodatni wynik testu na SARS-CoV-2.

4. W Szpitalach ZOZ w Kłobucku nie funkcjonuje Izba Przyjęć ani SOR, w którym mogą być przyjmowani pacjenci z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

5. W Szpitalach ZOZ w Kłobucku nie są przyjmowani pacjenci z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, a więc brak jest podstaw faktycznych do wskazania czy przyjmowanie takich pacjentów odbywa się w budynku Szpitala czy w oddzielnie wyznaczonym do tego miejscu.

6. Treść dokumentów opisujących procedury postępowania w oddziałach, jednostkach i komórkach działalności podstawowej funkcjonujących w ZOZ
w Kłobucku wprowadzonych w odniesieniu do zagrożenia związanym z wirusem SARS-CoV-2 jest zgodna z treścią wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
i odpowiada treści dokumentów sporządzonych przez w/w podmioty.

7. Na dzień otrzymania niniejszego wniosku, ZOZ w Kłobucku dysponuje niżej wymienionymi środkami ochrony osobistej:

a) kombinezony P3 - 20 szt.

b) maski P3 z wymiennymi filtrami - 120 szt. plus 150 filtrów P3

c) przyłbice ochronne - 100 szt.

d) fartuchy z fizeliny - 530 szt.

e) maseczki chirurgiczne - 1900 szt.

f ) rękawiczki nitrylowe - 2000 szt.

g) kombinezony fizelinowe - 100 szt.

8. W Szpitalach ZOZ w Kłobucku nie przeprowadza się testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

9. Z uwagi na fakt, że w Szpitalach ZOZ w Kłobucku nie wykonuje się testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, to nie jest konieczne wprowadzenie procedury
w zakresie oczekiwania na wynik testu. Nie mniej jednak treść taka procedura winna odpowiadać treści wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

10. W ZOZ w Kłobucku nie wprowadzono wobec personelu medycznego zakazu wypowiadania się o sytuacji w Szpitalach.

Karolina Chłąd
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Dział Lecznictwa
tel. 34 317 20 16

Załączniki

Pobierz list