--
Artur Wójtowicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
tel. 95 785 13 02

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowa klauzula informacyjna RODO znajduje się w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lubuskie.uw.gov.pl.

Załączniki

Pobierz list