Dzień dobry,
w imieniu Dyrektora CSK MSWiA w Warszawie Pana Waldemara Wierzby w
załączeniu przesyłam pismo w w/w sprawie.

Z poważaniem,
Beata Nadarska
St. Inspektor Kancelarii Ogólnej
CSK MSWiA w Warszawie

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Skanowane dokumenty z drukarki 10.0.51.183
Data: Thu, 09 Apr 2020 08:28:28 -0000
Nadawca: {{ email }}
Adresat: {{ email }}

Dokumenty zeskanowane na drukarce 10.0.51.183 w dniu 2020-04-09
10:28:28.631 :
skan__2020-04-09_10-28-28-631_0001.pdf

Wiadomość została wygenerowana automatycznie, nie odpowiadaj na nią.

--
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 WarszawaREGON: 006472651 NIP: 521-292-55-96www.cskmswia.pl UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy. CAUTION: Privileged/confidential information may be contained in this document and is intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, you may not copy or deliver this to anyone else. If you receive this document by mistake, please delete it and notify us immediately. Thank you.

Załączniki

  • skan__2020-04-09_10-28-28-631_0001.pdf