W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 01.04.2020 roku o
udostępnienie informacji publicznej.

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

--
Pozdrawiam
Patrycja Karska
p.o. kierownika działu administracyjno-gospodarczego
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Dr. Zygmunta Klukowskiego 3
22-460 Szczebrzeszyn
mail: patrycja.karska@zoz-szczebrzeszyn.pl
tel. 84 68 23 560
NIP: 922-22-82-854
REGON: 950367239
KRS: 0000008301
ID Świadczeniodawcy: 30000604

Załączniki

Pobierz list