Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi z dnia 8 kwietnia 2020 r. znak: OP/IV/2020/501 na wniosek z 27.03.2020 r. dot. Informacji publicznej.

Z poważaniem,
Katarzyna Cybula
Specjalista ds. prawnych
Dział Organizacyjno – Prawny
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Załączniki

Pobierz list