W odpowiedzi na korespondencję mailową przesyłam odpowiedź SPSzW im.
Jana Bożego w Lublinie

--
Agata Maria Lipowska
KIEROWNIK
Działu Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie
tel. 81 7408998

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego maila.
_______
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być
jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie
jesteś adresatem niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do
jej przekazania adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie,
kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze
jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę
wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając
odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej
kopie wydrukowane lub zapisane.

Załączniki

Pobierz list