Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek w dniu 27.03.2020 r. w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej sytuacji panującej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego wywołanej rozprzestrzenianiem się w Polsce Koronawirusa SARS-CoV-2 oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania.

z wyrazami szacunku

[logo_NIO_PIB]

Marcin Ozygała

Koordynator ds. Strategii i Rozwoju

Tel.:

+48 22 57 09 340

Kom.:

+48 515 665 305

E-mail:

{{ email }}<mailto:{{ email }}>

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -
Państwowy Instytut Badawczy
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
www.pib.nio.pl<http://www.pib.nio.pl>

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

________________________________
Od: {{ email }}<mailto:{{ email }}> <{{ email }}<mailto:{{ email }}>>
Wysłane: 27 marca 2020 16:05
Do: Dyrektor
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{ email }}<mailto:{{ email }}>

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> | www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> | www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • image003.jpg
  • 1._ORG-014-7_20_-_COVID-19-sig.pdf
  • 2._załącznik_nr_1_do_pisma_ORG-014-7_20.pdf
  • 3._załacznik_nr_2_do_pisma_ORG-014-7_20.pdf
  • 4._załacznik_nr_3_do_pisma_ORG-014-7_20sig.pdf
  • 5._załacznik_nr_4_do_pisma_ORG-014-7_20.pdf