Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 31 marca 2020 r. Powiatowe
Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zawiadamia, że
informacja w oczekiwanym przez Państwa zakresie zostanie udostępniona w
terminie do dnia 31 maja 2020 r. Wskazany termin związany jest z
obowiązującym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym zadaniami,
które spełnia PCZ.

--
dr Konrad Sawicki

Wiceprezes Zarządu

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚŒCIĄ
24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4A,
tel./fax +48 81 827 22 78,
e-mail: sekretariat@pczol.pl, www.pczol.pl,
NIP 7171830083, REGON 431019069

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w ŚŒwidniku
VI Wydział Gospodarczy KRS. KRS 0000487468.
Kapitał zakładowy 29.364.300,00 zł.
_________________________________________________________________________
UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomoœści adresata. Zabrania
się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez
osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliœście Państwo ten dokument przez
pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.

W dniu 31.03.2020 o 23:02, sprawa-20753@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list