Szanowni Państwo,

W nawiązania do Państwa pisma wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 31 marca 2020 r. uprzejmie informuję, iż SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego dokłada wszelkich starań by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w związku z szerzącą się epidemią COVID-19 zarówno swojemu personelowi, jak i pacjentom.

Na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zakład z dniem 14 kwietnia 2020 r. został przeprofilowany w jednoimienny szpital zakaźny. W związku z powyższym, ostatni czas był szczególnie intensywny. W obecnej sytuacji epidemiologicznej istnieje zwiększone zapotrzebowanie na materiały, sprzęt i odczynniki oraz środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej. Jako, że SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego powinien być, jako pierwszy na linii w aglomeracji białostockiej, wyposażony w sprzęt umożliwiający sprawne diagnozowanie, natomiast jego personel medyczny winien posiadać odpowiednie zabezpieczenie ochronne, czyniono szereg działań, w celu ich pozyskania. Personel Szpitala odbył także dodatkowe szkolenia w zakresie działań przeciwepidemicznych m.in. w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej, a infrastruktura Zakładu została przystosowana do obowiązujących w tym względzie wymogów. Nadto, w związku ze stanem epidemii, dokonano przeglądu i aktualizacji procedur obowiązujących w SP ZOZ MSWiA im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego
w Białymstoku.

Powyższe ukierunkowane jest na zapewnienie personelowi Zakładu bezpiecznych warunków pracy w celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych niezbędnych do ratowania zdrowia i życia pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 bądź nim zakażonych.

Z poważaniem

Sekretariat SP ZOZ MSWiA
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego

Pobierz list
Podobne listy
RE: Wniosek o informację publiczną SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE "BRISTOL" MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KUDOWIE-ZDROJU
Szpital Wojewódzki w Białymstoku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
dot: e-maila z dnia 31.03.2020 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W GŁUCHOŁAZACH IM. ŚW. JANA PAWŁA II
Re: Wniosek o informację publiczną SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z WARMIŃSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE
RE: Wniosek o informację publiczną SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO
odp. na Wniosek o informację publiczną SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRAKOWIE
informacja publiczna - odpowiedź SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI WE WROCŁAWIU
RE: Wniosek o informację publiczną SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
Udostępnienie informacji publicznej SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO