Szanowni Państwo,
dziękujemy za przesłanie odpowiedzi. W jej treści jest informacja "Ponadto, w załączeniu przesyłam procedury oraz wytycznych, które zostały udostępnione personelowi medycznemu Szpitala, celem zapoznania się i wdrożenia w PPZOZ". Jednak w przesłanej przez Państwo odpowiedzi nie było żadnego załącznika poza samą treścią odpowiedzi na wniosek.
Zwracamy się więc z prośbą o ponowne przesłanie wspomnianych załączników.

Z poważaniem
Katarzyna Witek

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list